Tre er et av verdens eldste bygningsmaterialer og tilbyr generasjoner av enestående varme og komfort.

Husene som sparer energi

 
Hva er energisparende hus/lavenergihus?

Dette er en bygning som kan få 20oC inneklimatemperatur uten bruk av standartiserte oppvarmings- og avkjølingssystemer. Slike bygninger er nevnt passivhus fordi de har mest passive energi kilder, for eksempel solenergi, varme som kommer fra mennesker og innretninger m.v. Hvis det trenges mer varme kan man få den ved hjelp av ventilasjonsystemet som kontroleres..

Hvilke kjennetegn er spesifiske for passivhus:

 
 • kompaktisk form
 • meget god isolasjon
 • orientering på sør og vurdering av skygge
 • fin tetthet av bygning
 • passive oppvarmingssystemer for luften
 • svært effektiv oppvarming ved bruk av luftpompe
 • vannbåren varme som bruker selvfornyende kilder
 • husholdningsapparater som sparer energi

 

Når man planlegger og iverksette prosjektet som tilsvarer krav til passivhus burde man rette seg etter det holistiske hovedprinsippet fra Metafysikk av Aristoteles som er formulert sånt: helheten er mer enn sum av deler til den.

 

Vi tilbyr våre kunder å gjøre investeringer til huskonstuksjoner, dvs., oppvarming til fundament, vegger og tak Slik investering er engangsinvestering mens oppvarmings kostnader er hverdagskostnader som øker stadig. Hovedkriteriet til energisparende hus er tettheten av bygningen. Tettheten hjelper å unngå varmetaper.

Et slikt hus har vi oppbygd for vår kunde i Danmark. Dette huset har en økonomisk rektangulær form, høyde til rommene innen hus er ikke mer enn 2,50 meter. Det er orientert på sørside hvor man har montert vitrinevinduer. Takke være spesielt glass og vindukonstruksjonen blir det ikke altfor varmt om sommeren inne i huset enda det er en varm sommerdag og sola steiker, og om vinteren kommer det inn nok lys og varme fra sola enda den går opp ikke så høyt.

Dersom huset er ikke tett, mister man store mengder av energi på grunn av altfor stor luftfiltrasjon. Største varmetaper har man på grunn av fundament, ytre vegger, tak konstruksjoner som er gjort på en elendig måte eller vinduer av dårlig kvalitet, derfor ber vi å være mest oppmerksom på disse konstruksjonene.

Vi har gjort for vår kunde i Danmark komponenter av ytre vegger som er 43 cm tykk og har varmemotstand R - 9,80 (0,1 W/m2K), takelementer som er 53 cm tykk (varmemotstand R - 12,60 (0,08 W/m2K). Ifølge rekomendasjoner som er vedtatt i Tyskland er det ønsket at koeffisient U til varmeoverrekking ville være ikke mer enn 0,10 W/K (kv. m) for ytreskiller av passivhus, dvs. vegger, tak, gulv.

Det ble gått opp til bygningtetthetstesten (Blower Door Test) etter vår kundes i Danmark initiativ og betaling med fine resultater. Mulighet åpne sertifikat.

Hva betyr prøvet (testen) til tettheten av en bygning? Dette er diagnoserende prøve som vurderer tettheten av bygningen og steder med luftlekasje. Under prøven måler man luftstrøm som oppstår når man skaper forskjellen av trykk i rom ved hjelp av en spesiell ventilator. Luftstrøm/luftlekasje (m3/h) blir målt når det er 50 Pa trykkforskjellen. Intensitet av luftskifte blir bedømt når man deler indre bygningsvolum på luftstrøm som er målt. Typiske verdier av luftskifte/luftlekasje er:

 • utett hus n50 > 3 h-1

 • energisparende hus/lavenergihus n50 > 1,5 h-1

 • passivhus n50 > 0,6 h-1

 

Hvis man vurderer et langvarig perspektiv ser vi at bygging av et passivhus er billigere enn av et vanlig hus, derfor spar ikke på de viktigste ting!

Passiv House Pictures

Vi er glade for å ha mulighet se dette huset etter 6 år.