Trä är ett av världens äldsta byggmaterial och erbjuder för generationer av oöverträffad värme och komfort.

Energieffektiva hus

 

Vad är ett energieffektivt hus?


Detta är en byggnad där 20oC inre temperatur kan uppnås utan användning av standardiserade värme-och kylsystem.

Dessa byggnader kallas också för passiva, eftersom de dominerande värmekällorna är passiva, till exempel., solvärme, värmen från människor och apparater och så vidare. Om du behöver mer värme kan du få det genom användning av ett kontrollerat ventilationssystem.


De utmärkande dragen hos ett passivt hus:


- en kompakt form
- mycket god isolering
- orientering åt söder och bedömning av skuggan
- perfekt täthet av byggnaden
- passivt  luftvärmesystem
- mycket effektiv utvinning av värme ur frånluften
- vattenuppvärmning med förnybara energikällor
- energieffektiva hushållsapparater.


 

Vid planering och genomförande av projektet för passivhus måste man följa Aristoteles metafysiska grundläggande helhetssyn: helheten är större än summan av dess delar.

Vi erbjuder våra kunder att investera i husets konstruktion - isolering av fundament, väggar och tak. Denna investering är engångsinvestering, och kostnaderna för uppvärmning växer hela tiden De viktigaste kriterierna för energieffektiva hus är det höga tätheten i byggnaden. Tätheten hindrar värmeförlust.


Vi byggde ett liknande hus till en kund i Danmark.

Det huset hade en kostnadseffektiv rektangulär form där lokalernas höjd inne i huset inte översteg 2,50 m.

Det är orienterat mot söder, och har stora skyltfönster. Tack vare specialglaset och fönsterdesignen värmer inte solstrålarna inomhus en varm sommardag. På vintern när solen går upp en mindre bit, är glaset konstruerat på det viset att det kommer in tillräckligt mängd värme och ljus. Om huset inte är tät, på grund av stor luftfiltrering förlorar man enorma mängder av energi.

Mest värme försvinner på grund av felaktigt installerat fundament, ytterväggar, takkonstruktioner, lågt kvalitativa fönster. Vi lägger stor uppmärksamhet på dessa punkter.

För vår kund i Danmark producerade vi  43 cm tjocka ytterväggar med värmemotstånd.

R - 9,80 (0,1 W/m2K), 53 cm takelement (värmemotstånd R - 12,60 (0,08 W/m2K).

Enligt tyska rekommendationer är det önskvärt att yttre partitionering i de passiva hus - väggar, tak och golv - ska ha värmegenomgångskoefficient U som inte överstiger 0,10 W / K (kv. m). 

Vår kund i Danmark gjorde på eget initiativ och bekostnad ett täthets test (Blower Door Test), med ett utmärkt resultat. 


Vad är ett täthetsprov? Detta diagnostiska test bestämmer täthet av byggnaden och luftflödets punkt.

Under provningen mätts luftflöde, som bildas med en speciell fläkt. Mellan rummen skapas tryckskillnader.

Luftflöde (m3/h) mätts vid 50 Pa tryckskillnad. Luftväxlingsintensitet bestäms genom att dividera byggnadens inre volym med det mätta luftflödet. Typiska luftväxling värden:


- otät hus N50> 3 h-1
- hus med låg energiförbrukning N50> 1,5 h-1
- passivhus N50> 0,6 h-1

Om man skulle utvärdera långsiktigt perspektiv, skulle vi se att den passiva husbyggen är billigare än normala, så spara inte på det viktigaste!
 
Passiv House Pictures