Vi garanterar Dig produkter av högsta kvalitet till bra priser!

Kvalitet

 

Vi lägger mycket stor vikt vid kvalitet.

            

Sedan 2001 är vi medlemmar i den federala kvalitetanstalten.  

Kvalitetsgaranti - tillverkningskontroll som utförs av kända tyska specialister.

Bolaget beviljas rätt märka komponenter för monteringsfärdiga med RAL kvalitetsmärkning.

          

 

I RAL

RAL är en förkortning av Reichsausschuss für Lieferbedingungen (riksutskottet för leveransvillkor) och etablerades 1925. Idag står RAL för Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung (Institutet för kvalitetssäkring och kvalitetsmärkning), den etablerade organisationen för kvalitetsmärkning av produkter och tjänster. RAL delar ut kvalitetsstämplar och kontrollerar deras huvudmän, kvalitetsorganisationerna(exempelvis BMF).

RAL kräver en kvalitetskontroll på tre nivåer: primär kontroll, intern kontroll och extern kontroll. Vad och hur mycket som ska inspekteras under alla dessa kontroller finns reglerat i kvalitets- och kontrollbestämmelser för respektive kvalitetssäkring.

Systemet med kvalitetsmärkning har till syfte att höja kvaliteten på produkter och tjänster. RAL har till uppgift att ge råd åt alla yrkeskategorier som har intresse av att få kvalitetsmärkning, att bedöma underlaget för kvalitetsmärkning, att föra en förteckning över erkända kvalitetsmärken och att över huvud taget främja kvalitetstänkande.

II BMF

Bundesgütegemeinschaft Montagebau und Fertighäuser e.V, (Organisationen för kvalitetsmärkning av monteringshus och färdighus, BMF) är en registrerad organisation för trähus med befogenhet att dela ut RALs kvalitetsstämpel för trähus. BMF delar ut denna stämpel till de tillverknings- och monteringsföretag, som frivilligt underkastar sig kvalitets- och kontrollbestämmelserna och den reglementerade kvalitetskontrollen. BMF kontrollerar att den fastslagna kvalitetsstandarden hålls och att användningen av kvalitetsstämpeln sker reglementsenligt.

Dessutom är BMF instans för certifiering och kontroll motsvarande den tyska byggförordningen (Ü-stämpeln) respektive europeiska byggproduktförordningen (CE-stämpeln). BMFs kompetens omfattar träelement klädda på båda sidor för väggar, bjälklag, yttertak, bärverk med spikplåtsförband, byggsatser till träregelhus, byggsatser till timmerhus, och produkter i massivt trä. De runt 100 medlemmarna i BMF innehar alla minst en del av RALs kvalitetsstämpel.

III Kvalitetsstämpeln för trähus

Kvalitetssäkringen för trähus består av två delar. Del 1, RAL-GZ 422/1, gäller för tillverkningen av prefabricerade byggprodukter i en fabrik för färdighus eller trähus. Utöver den interna kontrollen utövas kontroll av en extern kontrollinstans två gånger om året. Del 2, RAL-GZ 422/2, säkerställer kvaliteten på byggprocessen med intern kontroll och stickprovkontroller på byggplatsen.

För att en trähusfabrik ska få kvalitetsstämpeln del 1 och del 2 krävs en regelbunden kontroll av fabriken och dess byggplatser av en erkänd kontrollinstans som BMF. Det som kontrolleras på byggnaden är stabilitet, lufttäthet, värmeisolering, diffusionsskydd, brandskydd, ljudisolering, taktäckning, montering av fönster och dörrar samt fasader.