Mes užtikriname, kad namo statybos procesas Jums nekels rūpesčių.

Energiją tausojantys namai

 
Kas yra energiją tausojantis namas?

Tai pastatas, kuriame 20oC vidaus temperatūra gali būti pasiekta nenaudojant standartinių šildymo ir vėsinimo sistemų. Tokie pastatai dar vadinami pasyviaisiais, nes vyraujantys šilumos šaltiniai yra pasyvūs, pvz., saulės šiluma, šiluma, kurią skleidžia žmonės ir prietaisai ir pan. Jei reikia daugiau šilumos, jos galima gauti panaudojant kontroliuojamą ventiliacijos sistemą.

Kokie išskirtiniai energiją tausojančio namo bruožai:
  • kompaktiška forma
  • labai gera izoliacija
  • orientacija į pietus ir šešėlio įvertinimas
  • puikus pastato sandarumas
  • pasyvios oro šildymo sistemos
  • labai efektyvus šilumos išgavimas iš išmetamo oro
  • vandens šildymas panaudojant atsinaujinančius energijos šaltinius
  • energiją taupantys buitiniai prietaisai.
Planuojant ir įgyvendinant energiją tausojančio namo reikalavimus atitinkantį projektą reikėtų vadovautis Aristotelio Metafizikoje apibrėžtu pagrindiniu holistiniu principu: visuma yra daugiau nei jos dalių suma.

Mes siūlome savo klientams investuoti į namo konstrukcijas - pamatų, sienų ir stogo apšiltinimą, geros kokybės langus. Tokia investicija yra vienkartinė, o išlaidos šildymui yra kasdienės ir nuolatos didėja. Pagrindinis energiją tausojančio namo kriterijus yra pastato sandarumas. Sandarumas padeda išvengti šilumos nuostolių.
Tokį namą mes pastatėme mūsų klientui Danijoje. Šis namas yra ekonomiškos stačiakampio formos, patalpų aukštis namo viduje neviršija 2,50 m. Jis orientuotas į pietinę pusę, kurioje sumontuoti vitrininiai langai. Dėl specialių stiklų ir langų konstrukcijos net karštą vasaros dieną saulės spinduliai neįkaitina namo vidaus, o žiemą, kai saulė pakyla žemiau, į namo vidų patenka šviesa ir pakankamas šilumos kiekis. Tokius langus Lietuvoje siūlo langų gamintojas Doletos langai.
Jei namas nėra sandarus, dėl per didelės oro filtracijos prarandami didžiuliai energijos kiekiai. Daugiausia šilumos prarandama dėl netinkamai įrengtų pamatų, lauko sienų, stogo konstrukcijų, blogos kokybės langų, todėl mes siūlome į šias konstrukcijas atkreipti didžiausią dėmesį.
Mūsų klientui Danijoje gaminome  lauko sienų elementus, kurių šiluminė varža R - 9,80 (0,1 W/m2K),  stogo elementus, kurių šiluminė varža R - 12,60 (0,08 W/m2K). Pagal Vokietijoje priimtas rekomendacijas pageidautina, kad pasyviajame name lauko atitvarų - sienų, stogo, grindų - šilumos perdavimo koeficientas U būtų ne didesnis nei 0,10 W/K (kv. m).
Mūsų klientas Danijoje savo iniciatyva ir lėšomis atliko pastato sandarumo testą (Blower Door Test), kurio rezultatai puikūs. Sertifikatas.
Kas tai yra pastato sandarumo testas? Tai diagnostinis testas, kuriuo nustatomas pastato sandarumas ir oro nuotėkio vietos. Bandymo metu matuojamas oro srautas, atsirandantis specialiu ventiliatoriumi tarp patalpų sukūrus slėgio skirtumus. Oro srautas (m3/h) matuojamas esant 50 Pa slėgio skirtumui. Oro pasikeitimo intensyvumas nustatomas pastato vidaus tūrį padalijus iš išmatuoto oro srauto.

Tipinės oro pasikeitimo reikšmės:
nesandaraus namo n50 > 3 h-1
energijai neimlaus namo n50 > 1,5 h-1
pasyviojo namo n50 > 0,6 h-1

Jeigu įvertintume ilgalaikę perspektyvą, tai pamatytume, kad energiją tausojančio namo statyba pigesnė nei įprasto, todėl netaupykite svarbiausiems dalykams!

Passiv Namo nuotraukos

Džiaugiamės turėdami galimybę pamatyti šį namą po 6 metų!